1 - VANDO FIGUEIRÊDO - Espanha - 2008
Individual Vando Figueirêdo - Sala de exposições, do AuditórioMunicipas  de Cangas - Galícia - Espanha.  Janeiro/2008 - 11 a 19 de janeiro de 2008.

 

Vando Figueiredo, artista e humanista, trata de narrar por medio da plástica infindos sentimentos, que à sanzón aproveitva para convertelos mesmamamente en denúncias, tanto no referido ao seu entorno máis perto, como no conxunto do Universo.

Figurativo e expresionista, xoga magistralmente coas formas e a cor, coa axilidade e libertade do mestre que é, coa beleza que él admira e na que se recrea e, logo dunha dilatada andaina, devólvenos por medio das súas creacións , ao máis profundo primitivismo, sempre fiel á autenticidade e a historia coa humanidade do Gran Mestre que está a ser. Grazas polo galano mestre-amigo Vando.

Camilo Xestido. 
 
Rua Nunes Valente, 1248 - A Aldeota CEP.: 60.125-070 Fortaleza | Ceará | Brasil
55 [85] 9909.5026 55 [85] 3224.7578
Twitter FaceBook YOUTUBE
© 2024 Vando Figueiredo   Todos os direitos reservados